QR Kontakt

Qr Code

Ověřená firma

Peukert Petr - PeRoz Elektroerozivní obrábění - idatabaze.czCNC obrábění - idatabaze.cz

Přihlášení

Softwarové vybavení - SolidWorks

solidworks.pngb_240_200_16777215_00_images_clanky_male_solidworks-3.jpg

SOLIDWORKS® je programové vybavení pro automatizaci strojírenského designu.

Slouží pro návrhovou práci konstruktéra. Ten si pomocí vytvořených objemových modelů realizuje své představy o reálném tvaru a rozměrech svého díla.

SOLIDWORKS® je 3D CAD parametrický modelář pro tvorbu objemových modelů. Tak jako je každé strojní zařízení složeno z mnoha jednotlivých dílů, také modely v SolidWorks jsou vytvořeny z mnoha jednotlivých základních elementů - 3D prvků, pomocí nichž je možné postupným doplňováním vytvořit i velmi komplikovaný tvar součástí. Rozměry a tvar těchto prvků a tím i celé modely lze zpětně upravovat pomocí jejich parametrů - kót a vazeb.

Parametrický 3D modelář SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů.

b_250_141_16777215_00_images_clanky_male_solidworks-cap.jpgUživatelské rozhraní SolidWorks je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní postupy, rapidně snižuje nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou interakci s uživatelem.

Ovládání je založené na technologii SWIFT, která redukuje potřebu opakujících se úkonů, manuálních zásahů i takových operací, kde si ani zkušený uživatel není dopředu jist postupem a často sahá po metodě pokus omyl. SWIFT dokáže ušetřit významné množství času a umožní se více věnovat samotnému procesu navrhování a ne ovládání systému.

Hlavní výhody řešení SolidWorks

  • Komplexní SolidWorks Multiproduct řešení je postavené na SolidWorks PLM.
  • Úplná asociativita mezi SolidWorks Multiproduct dokumenty; všechna data jsou vždy aktuální.
  • Intuitivní, snadné a vizuálně přehledné ovládání postavené na technologii SWIFT.
  • Pomocí nejširší palety základních, pokročilých i specializovaných nástrojů, vám SolidWorks umožní dokončit práci včas, přesně a efektivně.
  • Speciální technologie pro práci s velkými sestavami a generování rozsáhlých výkresů.
  • Vysoká úroveň navázaných služeb a technické podpory.

Realistické zobrazení modelů

Bez rendrování, v reálném čase, umožňuje technologie RealView zobrazovat realistické, stínované a plně dynamické reprezentace dílů či sestav. RealView používá společnou databázi vzhledů a prostředí, které reprezentují použitý materiál a okolní scénu a pro snazší přístup jsou umístěny v podokně úloh.

Knihovna normalizovaných součástí

b_200_145_16777215_00_images_clanky_male_solidworks-1.jpgKnihovna SolidWorks Toolbox poskytuje okamžitý přístup k databázi normalizovaných součástí různých národních norem (ISO, DIN, ANSI atd.). Jsou zde například matice, šrouby, podložky, kolíky, nýty, závlačky, ložiska, ozubení a podobně. Toolbox nabízí pomocí nástroje Inteligentní šroub i generování šroubového spoje, výpočty namáhání profilů a ložisek, generování vaček, drážek na hřídelích atd.

Součásti z knihovny stačí do sestavy umístit pouhým přetažením, při kterém systém automaticky detekuje okolní geometrii a podle ní přizpůsobí i velikost vkládané normalizované součásti. Knihovna Toolbox představuje jednoduchý a dostupný způsob vedoucí k větší produktivitě.

SolidWorks Inspection

b_150_112_16777215_00_images_clanky_male_solidworks-4.pngAplikace SOLIDWORKS Inspection umožňuje velmi rychle a efektivně vytvářet dokumentaci potřebnou pro kontrolu kvality. Systém vytváří indexované výkresy a zprávy dle norem AS9102, PPAP a ISO 13485 na základě výrobního výkresu, a to jak ve formátu SOLIDWORKS, tak i PDF a TIFF.

Propojení s aplikací SOLIDWORKS přináší především přímý import kót z výkresu a načtení uživatelských hodnot, jako je číslo výkresu, přímo bez nadbytečných kroků.